Cyklistická část

DEPO 1

Po výběhu z vody vás koberec navede do vchodu do depa.

Depo je možné opustit pouze s nasazenou a upnutou přilbou.

Na kolo se nasedá až po vyběhnutí z depa.

Vzhledem k prudkému sklonu výjezdu na silnici doporučujeme připravit si kolo nastavením na lehký převod, nebo nejlépe nasedat až po vytlačení kola na silnici.

CYKLISTICKÁ ČÁST

Jedou se 2 okruhy, každý má 12km.

Trať vede po silnici III. třídy č.26839, směrem na Mařeničky. Po 700 metrech odbočí vlevo cestou mezi pastviny. Po dvou zelených kilometrech cesta vyústí na silnici III. třídy č.26841 v obci Trávník. Po ní pokračuje vlevo cca 1,5 asfaltovým kilometrem a odbočuje vlevo na zpevněnou cestu směrem k Zelenému vrchu. Tu po cca 1,3 km opouští a stoupá po lesní cestě  prudkým výšlapem vzhůru na Zelený vrch. Stoupání končí v polovině kopce a po krátké rovince klesá rychlým sjezdem dolů pod Lesní divadlo. Tam se točí zpět písčitou cestou prudce vzhůru podél Lesního divadla k rozcestí u Švýcarské boudy. Od něho chvíli po vrstevnici a spouštíte se vpravo dolů rychlým sjezdem KITZBÜHEL – lesní cestou, zčásti tesanou ve skalním masívu. Pozor – pokud zaprší, může zde podklad nebezpečně klouzat!!!  Následně po louce dolů, doleva asi 150m silnici, pak vpravo do luk, opět vpravo podél lesa, sjezdem dolů skalním úvozem, minout tichou Skalní Kunratickou kapli a točit vlevo podél okraje lesa a naposledy stoupat vzhůru na hřbet kopce. Pak krásným sjezdem pěšinou mezi skalami dolů na silnici u rybníka. Odtud vlevo a po 300 m jste v cíli. Zde po prvním okruhu projedete bránou na hrázi, míjíte DEPO ( objíždí se z PRAVÉ strany, tj. DEPO vlevo, rybník vpravo) a vjíždíte OPĚT na silnici do druhého okruhu. Po jeho dokončení opět projedete branou ( jinak to ani nejde ).

 

Hlavní – vertikální značení je provedeno jasně žlutými šipkami na stromech a kůlech, umístěnými vždy před odbočkami.  K tomu pomocné šipky, stříkané na zem ekologicky šetrným sprejem, či sypané moukou. Ve špatně přehledných místech bude trať vymezena páskou ( tzv. „mlíkem“ ). Na křižovatce silnic a v průběhu tratě na odbočkách vás budou navigovat pořadatelé, označeni reflexní vestou.